Samfund

Undersøgelse viser høj tilfredshed på Aalborg Kommunes plejehjem

Foto: Aalborg Kommune

83 procent af beboerne på Aalborg Kommunes plejehjem er tilfredse med at bo på plejehjem. Det viser en ny tilfredshedsundersøgelse. Fremover skal de pårørendes tilfredshed også undersøges.

Aalborg Kommune har spurgt alle beboere på kommunens plejehjem om deres tilfredshed med at bo på plejehjem. Undersøgelsen viser, at 83 procent af de adspurgte beboere i høj grad eller meget høj grad er generelt tilfredse med at bo på plejehjem.

Tilfredsheden er størst med den hjælp, beboeren modtager, med personalets viden om, hvad der er vigtigt for beboeren, og med måltiderne. Tilfredsheden er lavest med beboernes sociale relationer og mulighed for indflydelse på eget liv.

Rådmand i Senior og Omsorg, Kristoffer Storm, er meget tilfreds med resultatet af undersøgelsen:

– Jeg er glad og stolt af resultatet af den nye undersøgelse. Den viser tydeligt, at vores plejehjem har en høj faglighed og kvalitet, siger han.

Sociale relationer er vigtige

Under halvdelen af beboerne angiver, at de i høj eller meget høj grad har gode venner eller bekendte blandt de andre beboere (44 procent). Det samme gælder spørgsmålet om i hvor høj grad personalet hjælper beboerne med at lære hinanden at kende (43 procent).

– Vi ved, at sociale relationer er vigtige for vores livskvalitet uanset alder. Undersøgelsen viser, at beboerne på vores plejehjem har et stort ønske om, at socialt samvær bliver tænkt endnu mere ind i hverdagen. Det ønske skal vi arbejde videre med lokalt på det enkelte plejehjem, forklarer plejeboligchef Rikke Petersen Ravn.

Pårørendes tilfredshed skal også undersøges

Senior og Omsorgsudvalget har besluttet at gentage undersøgelsen af beboernes tilfredshed hvert andet år og at supplere den med en undersøgelse af de pårørendes tilfredshed.

– De pårørende er dem, der kender deres kære allerbedst. De har en unik og værdifuld viden, som ofte kan understøtte vores medarbejderes faglighed. Samtidig kan de være en stemme for nogle af de beboere, som ikke selv kan svare. Derfor vil vi fremover også spørge de pårørende om deres tilfredshed med vores plejehjem, siger Kristoffer Storm.

Om tilfredshedsundersøgelsen

Tilfredshedsundersøgelsen er gennemført som personlige interviews på alle Aalborg Kommunes plejehjem inklusive specialplejehjem i efteråret 2023. Alle beboere er blevet tilbudt at deltage i undersøgelsen.

I alt deltog 675 plejehjemsbeboere i undersøgelsen, hvilket giver en deltagelsesprocent på 44,5 procent. Det skyldes, at mange beboere er så svækkede, at de ikke kan deltage i en tilfredshedsundersøgelse. Beboere på midlertidige pladser og aflastningspladser indgår ikke i undersøgelsen.

Tilfredshedsundersøgelsen skal anvendes til at udvikle kvaliteten af det enkelte plejehjem og Aalborg Kommunes tilbud som helhed.

 

Kommentarer