Debat og politik

Stadig flere fordrevne fra Ukraine kommer i job

Arkivfoto

Det går fortsat fremad med at hjælpe fordrevne fra Ukraine ind på det danske arbejdsmarked. Nye foreløbige tal for juni måned viser, at 2.724 personer nu er kommet i beskæftigelse.

Endnu flere fordrevne fra Ukraine har fundet vej ud på danske arbejdspladser. For juni måned er der foreløbigt registreret 2.724 fordrevne fra Ukraine i job. Tallet forventes at stige, da virksomheder løbende vil komme med efterregistreringer. Tallet for maj ligger på 1.645.

I den seneste opgørelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) kan man se, at 7.521 personer har tilmeldt sig jobnet, og 1.715 har nu et søgbart CV på jobnet, mens 846 er i gang med at udfylde CVet. Der er i alt 15.149 fra Ukraine mellem 16-66 år, der har ophold efter særloven opgjort pr. 3. juli.

I løbet af maj og juni måned har der været afholdt seks jobmatcharrangementer rundt om i landet i forbindelse med Partnerskabet om ukrainere i job. Her har der været omkring 1.700 jobsøgende – primært fra Ukraine, og 88 virksomheder har deltaget. Flere har fået jobtilbud på arrangementerne, og endnu flere har aftalt jobsamtaler i forlængelse af arrangementerne. Mange ukrainere har desuden fået hjælp fra deltagende jobcentermedarbejdere og frivillige til at udarbejde CV på arrangementerne.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

– Det glæder mig, at flere og flere ukrainere kommer i job. Det er positivt for den enkelte, der kan forsørge sig selv og skabe en så normal hverdag som muligt og for de virksomheder, der mangler hænder.

– Jeg håber, at det vil lykkes for endnu flere flygtninge, som ønsker at få foden inden for på det danske arbejdsmarked. Vi ved, at der blandt andet er nogle sprogbarrierer, der kan gøre det mere vanskeligt, men vi har politisk haft fuld fokus på at fjerne sten på vejen.

– Vi vil i Partnerskabet om ukrainere i job fortsat følge udviklingen nøje og være opmærksomme på, om der er behov for yderligere tiltag. Jeg var glad for selv at opleve det store engagement, som ukrainere, virksomheder og kommuner indtil videre har lagt i jobmatcharrangementerne, og jeg tror, at det vil føre til, at vi får hjulpet flere ukrainere ind på en dansk arbejdsplads. 

Kommentarer