Aalborg by

Geotekniske boringer og pumpeforsøg langs Universitetsboulevarden og Hadsund Landevej

Nogle af boringerne blev udført med et boreværk monteret på en terrængående lastbil. Foto: Vejdirektoratet

Vejdirektoratet er i Aalborg ved at afslutte en række undersøgelser af jorden omkring Universitetsboulevarden og Hadsund Landevej, der begge skal ombygges. Der er boret dybe huller, så jordprøver kan blive udtaget til videre analyse.

Hvis du bor eller færdes omkring Universitetsboulevarden og Hadsund Landevej i Aalborg Øst, har du måske spottet nogle store maskiner i grøftekanten. De har siden december været i gang med at bore dybe huller, så der kan tages jordbundsprøver.

Jordprøverne skal bruges til videre analyse, inden Vejdirektoratet går i gang med ombygningen af de to store veje i 2024.

Projektleder Peter Lund Hansen, Vejdirektoratet, siger:

–Jordbund, grundvand og eventuel forurening har stor betydning, når vi planlægger vores anlægsprojekter. Det er derfor et vigtigt arbejde, vi nu er ved at afslutte. Boringerne er med til at give os et bedre kendskab til den jord, vi skal bygge ovenpå og bruges også til at fastslå, hvor grundvandsspejlet er, så vi kan undgå for meget grundvand i anlægsfasen og sikre mod oversvømmelser i fremtiden.

Langs Universitetsboulevarden har en række boreværker i knap to måneder boret 3-15 meter dybe huller omkring de fem kryds, som skal ombygges til signalanlæg. Derudover har de boret langs Hadsund Landevej, der skal udvides fra to til fire spor. Ligeledes er der boret på den dæmning, hvor en ny cykelsti skal føre cyklister sikkert til Nyt Aalborg Universitetshospital.

65 huller blev det til. Og så er et større pumpeforsøg også i gang i krydset mellem Universitetsboulevarden og Hadsund Landevej. Forsøget skal give Vejdirektoratet viden om grundvandsforholdene på stedet, hvor en ny stitunnel skal føres under vejen.

Vejdirektoratet forventer, at de geotekniske undersøgelser er afsluttet i starten af februar. Selve ombygningen forventes at gå i gang i foråret 2024 og være afsluttet i efteråret 2025.

Læs mere om projektet her

Kommentarer