Magaxin

Få overblik og struktur over virksomhedens kunder

Artiklen er sponsoreret.

Det vigtigste for en virksomhed er kunderne. Uden nogen kunder ville der ikke være en virksomhed. Det gælder både B2C men også B2B. Alle kunder er lige vigtige, det samme gør sig gældende for kundesager. Ofte er der mange daglige kundekontakter, og det kan godt være svært at overskue hvor mange kontaktflader, kunden har med en virksomhed. Eksempler på kontaktflader kan være telefonisk kontakt eller mail til kundeservice, mail til bestemt kontaktperson eller sælger og meget mere. Ticketing er den proces, som systematisk dokumenterer og integrerer information om kundesager. Der er mange muligheder og fordele med ticketing.

Få kontrol over en kundesag

Alt bliver stadig mere og mere digitalt, og det samme gør sig gældende med ticketing. Med en digital ticketing er det nemt at tage kontrol over hele processen. Har man en kundesag, vil den blive behandlet med en ticket indeholdende et unikt sagsnummer, som er koblet til den samlede information om kunden. Vil du vide mere om ticketing? Så læs mere om det, da det kan være med til at gavne virksomheden på en positiv og effektiv måde. Det er altid en god ide at finde inspiration og nye retninger, så virksomheden kan blive ved med at udvikle sig i en positiv retning.

En professionel håndtering af hver kunde

Som sagt så lever virksomheder af deres kunder, og derfor er en af deres strategier også kundeinformation. Virksomheder håndterer store mængder af kundeinformation, hvor en af udfordringerne kan være, at informationen er spredt ud i virksomheden, hvor det kan være svært at skabe overblik. Men med digital ticketing er det muligt at få kontrol over kommunikation og opfølgning, hvor man kan sammenkæde systemer. På den måde kan man få en professionel håndtering af hver kunde. Fordelen vil være at alt information om en kunde kan findes ét sted og vil skabe god struktur for virksomheden. 

Kommentarer