Samfund

200 millioner skal hjælpe danskerne af med gasfyr og rulle fjernvarmen ud i landet

Milliontilskud skal motivere danskerne til at skifte deres gasfyr ud med anden energikilde og samtidig understøtte fjernvarmeværkerne til udrulning af mere fjervarme. Arkivfoto

Aftale om inflationshjælp sætter 200 millioner kroner i afkoblingsordningen og fjernvarmepuljen. Det skal hjælpe erhverv og husstande af med gasfyret og fjernvarmeselskaber med udrulningen af fjernvarmen.

Gasfyrene i Danmark skal udskiftes – og helst med grøn og vedvarende energi som f.eks. fjernvarme eller en varmepumpe.

Afkoblingsordningen er et af de værktøjer, som hjælper husstande af med gasfyret ved at fritage dem for den udgift, der ellers følger med en afkobling fra gasnettet, mens fjernvarmepuljen giver fjernvarmevirksomheder tilskud til udrulningen af fjernvarme i nye områder.

Regeringen og Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige bag aftalen om inflationshjælp har besluttet at tilføje yderligere 200 millioner kroner til afkoblingsordningen og fjernvarmepuljen. De ekstra midler til afkoblingsordningen er også et led i SVM-regeringsgrundlagets hensigt om at slå en streg over udgiften forbundet med at afkoble sig fra gasnettet.

”Jeg er glad for, at vi med de ekstra midler kan imødekomme danskernes ambition om at komme af med gasfyret derhjemme – en ambition, vi også deler i regeringen. Med 200 millioner kroner til begge puljer kan flere danskere få tilskud til at blive afkoblet gasnettet – og fjernvarmevirksomhederne kan rulle fjernvarme ud til flere,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Regeringen vil senere fremsætte forslag til, hvordan de 200 millioner kroner skal fordeles mellem de to puljer.

Læs mere om aftalen om inflationshjælp her.

Fakta om ordningen

Der er i alt afsat 320 millioner kroner til afkoblingsordningen i 2023, inklusiv aftale om inflationshjælp og aftale om vinterhjælp. Den åbnede med 100 millioner kroner 3. januar i år, og løb tør efter bare tre uger.

  • Fra 2024-2026 er der pt. afsat 101,2 mio. kr. pr. år til afkoblingsordningen.
  • Afkoblingsordningen dækker boligejerens udgift til afkobling fra gasnettet gennem en gebyrfritagelse. Det svarer til, at boligejeren slipper for en udgift på ca. 8.000 kr.
  • Fjernvarmepuljen åbnede for årets ansøgninger i slutningen af januar. Den indeholder 295 millioner kroner i 2023 inklusive midler fra aftale om vinterhjælp.
  • Det er fjernvarmevirksomhederne, der søger støtte til fjernvarmeudrulning gennem puljen. Fjernvarmevirksomhederne kan få op til 20.000 kroner i støtte pr. konvertering.

Kommentarer