Samfund

1000 forslag til nye idrætsfaciliteter

Foto: DIF.

’Danmark Mangler’ fik over 1000 borgerforslag til idrætsfaciliteter over hele landet. Blandt andet forslag om modernisering og udbygning af eksisterende faciliteter og bedre rammer for urbane aktiviteter.

I slutningen af 2021 iværksatte Danmarks Idrætsforbund (DIF) initiativet ’Danmark Mangler’. En online platform med et interaktivt danmarkskort, hvor alle kunne foreslå en ny idrætsfacilitet eller opdatering af en eksisterende i deres nærområde.

Formålet var at give idrætsinteresserede danskere en stemme op til kommunalvalget med muligheden for at sætte fokus på helt konkrete ønsker. Ønsker, som kunne danne grobund for lokal dialog om nye idrætsinvesteringer i den enkelte kommune.

Platformen blev lukket for forslag efter valget, og nu har DIF samlet op på forslagene, som blandt andet tæller et hav af ønsker om nye svømmehaller, fodboldbaner og faciliteter til outdoor-aktivitet. Men også en lang række ønsker om udbygning og modernisering af eksisterende faciliteter og bedre rammer for skating og andre urbane idrætter.

”De aktive borgere og frivillige i foreningslivet er tættest på de lokale idrætsfaciliteter. De ved, hvad de efterspørger, og derfor er det oplagt at give dem en stemme i debatten om udviklingen af endnu mere aktive byer. Det har de fået på en let tilgængelig platform, og de konkrete forslag til fx renovering af idrætsanlæg, nye klubfaciliteter eller udvikling af støttepunkter i naturen kan supplere kommunernes langsigtede og strategiske beslutninger”, siger DIF-konsulent Lasse Lyck.

Kreativitet i storbyerne

Ikke uventet var der mange ønsker til faciliteter i landets største byer med hovedstaden som højdespringer, hvor befolkningstætheden udfordrer idrættens rammer. Noget, der kan føre til ventelister i foreningerne og lavere idrætsdeltagelse som konsekvens.

Derfor gælder det især i de store byer om at tænke ud af boksen, når der skal findes plads til nye idrætsfaciliteter. Eller når eksisterende faciliteter skal udbygges, så de kan rumme endnu flere aktiviteter.

”Der er stor kreativitet og innovation i mange af forslagene. Ikke mindst i de store byer, hvor der er behov for mere kapacitet, og flere af forslagene bygger på idéen om at passe faciliteter ind i byrummet. Der er forslag til fælles grejbanker, klubfaciliteter på skoler, faciliteter i tomme bygninger og andre idrætsfaciliteter i konkrete byrum. Spændende forslag og idéer, som kommunerne og idrættens forbund bør se nærmere på og understøtte yderligere”, siger Lasse Lyck.

Nyt liv til gammel lagerhal

Der er allerede mange gode eksempler på nyskabende idrætsfaciliteter i byrummet og i bygninger, der engang havde et andet formål. Alt fra basketballbaner under broer, boldbure og indendørs beachvolley til fitnessredskaber i parker og på toppen af parkeringshuse.

Det bør der ifølge DIF tænkes endnu mere i, og idrætsforeningerne kan også drage nytte af de mere utraditionelle rammer. Det gør de fx i Randers, hvor gymnastikforeningen RGF har fået markant flere medlemmer, siden de indtog en gammel lagerhal i udkanten af byen. I den nye ramme kunne de nemlig bedre supplere deres traditionelle aktiviteter med nyere tilbud som CrossGym, parkour og dans.

”Vi overtog lagerhallen i 2012 og indrettede fire sale til vores forskellige aktiviteter. Her kunne vi fx tilbyde indendørs CrossGym, som tiltrak en del nye medlemmer og målgrupper. Og da vi samtidig fik mulighed for at afvikle flere voksenhold parallelt med børneholdene, fik vi også flere medlemmer blandt børneforældrene”, siger forretningsfører i RGF Torben Kjeldsen.

Lagerhallen i Randers ramte altså et lokalt behov for en ny facilitet. Det samme kan blive tilfældet for nogle af de borgerforslag, der kom i forbindelse med Danmark Mangler, som kan være med til at styrke den lokale viden om konkrete behov for bedre fysiske rammer til idræt.

Kommentarer